NederlandsWelkom bij Ambulanciersunie VZWWij zijn een onafhankelijke VZW ten dienste van de ambulanciers in België.
Onze vereniging beschermt de belangen en het welzijn van de ambulanciers en komt op voor hun bij de verschillende overheidsdiensten en werkgevers.


De bestuursleden zijn ambulanciers van verschillende medische disciplines. Deze zullen de doelstellingen van de unie uitwerken en deze proberen te verwezenlijken bij de bevoegde instanties. De Ambulanciersunie wil een spreekbuis worden voor alle ambulanciers. Onze doelgroepen zijn onder andere de ambulanciers

werkzaam voor de dienst 112 en het niet-dringend patiëntenvervoer. In het algemeen wil de unie de arbeidsomstandigheden voor de ambulanciers verbeteren, hun informeren en hun rechten en welzijn beschermen.


Ambulanciers kunnen vrijblijvend lid worden van de Ambulanciersunie.
Op die manier blijft u als ambulancier op de hoogte van onze vorderingen en is er iemand die opkomt voor uw rechten. Bovendien krijg je op deze manier inspraak over de weg die de vereniging dient te volgen.

Lidmaatschap kan gratis door ons formulier in te vullen op de pagina "Lidmaatschap".
Uw gegevens worden opgeslagen in onze database voor het geval wij u wensen te contacteren of om u te informeren.

Het bestuur

Dries Deschilder


Voorzitter

Hulpverlener-ambulancier


Laurens Dhondt


Penningmeester

Hulpverlener-ambulancier


Jurgen Vermote


Bestuurslid

Hulpverlener-ambulancier


Nico Weyn


Bestuurslid

Hulpverlener-ambulancier


Andy Demuyt


Secretaris

Ambulancier niet-dringende patiëntenvervoer


Laurent Degimbre


Bestuurslid

Hulpverlener-ambulancier


Kevin Fox


Bestuurslid

Hulpverlener-ambulancier


Dries Vermeersch


Bestuurslid

In memoriam


Doelstellingen


De Ambulanciersunie VZW heeft een aantal doelen uitgewerkt.
Deze doelen moeten ons helpen om tot een betere toekomst te komen voor alle ambulanciers van de dienst 112 en het niet-dringend patiëntenvervoer.
Zij vormen dus een leidraad voor onze werking. Deze doelstellingen werden uitgewerkt door het bestuur in samenspraak met onze leden.

Doel 1

De ambulanciers verenigen en vertegenwoordigen.


De situatie

Tot op heden was er geen orgaan die de ambulanciers verenigde en vertegenwoordigde.
Het lot van de ambulanciers werd bepaald door derden of werkgevers zonder inspraak van de ambulanciers zelf.

Wij vinden echter dat iedereen het recht moet hebben om zijn mening te uiten en voor zichzelf op te komen.


Ons streefdoel

Door de oprichting van de Ambulanciersunie VZW komt er een antwoord aan deze noden. Op deze manier kunnen de ambulanciers op verschillende niveau’s opkomen voor zichzelf.

Doel 2

Meer financiële middelen voor ambulancediensten en ambulanciers.


De situatie

zowel de 112 diensten als de diensten van het niet-dringend patiëntenvervoer kampen met een tekort aan financiële middelen.
Dit heeft ook zijn weerslag op de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers.

De waarheid gebied ons te zeggen dat door dit tekort de ambulanciers soms te kampen hebben met verouderd medisch materieel, een gebrekkige opleiding, een moeilijk werkrooster, slecht onderhouden voertuigen, een gebrekkig arbeidscontract, zwartwerk, …

Door te ijveren voor meer financiële middelen hopen we op deze manier een langdurige oplossing te vinden voor deze problemen.


Onze streefdoelen voor de 112 diensten

Een verhoging van de subsidies is noodzakelijk.
Verder dient er voor gezorgd te worden dat deze diensten voldoende middelen ter beschikking hebben.
Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten en een correct financiering te voorzien.


Ons streefdoel voor niet-dringend patiëntenvervoer

Ook hier streven we naar een correcte financiëring van deze ambulancediensten.

Doel 3

Een correcte en kwaliteitsvolle opleiding voor elke ambulancier.


De situatie

Vandaag heeft niet elke ambulancier een correcte of kwaliteitsvolle opleiding en zijn de opleidingen niet op elkaar afgestemd. Een correcte opleiding zorgt ervoor dat de ambulanciers goede zorg kunnen bieden aan de patiënten en draagt bij tot het welzijn van deze hulpverleners.


Ons streefdoel voor de ambulanciers NDPV

- Een kwaliteitsvolle opleiding op maat.


Ons streefdoel voor de ambulanciers DGH

- Een kwaliteitsvolle opleiding op maat

- Een praktische opleiding prioritair rijden

- Een uitbreiding van de stage

- Een hervorming van de 5-jaarlijkse proef

- Meer opleiding in omgang met agressie.


Ten slotte vragen we ook een uitbreiding van de handelingen en dat de verschillende opleidingen beter op elkaar worden afgestemd.

Doel 4

Waken over het welzijn van de ambulanciers.


De situatie

Wij vinden het welzijn van de ambulanciers heel belangrijk. Iemand die zich zo hard inzet voor de samenleving verdient aandacht voor zijn welzijn.
Er zijn nog heel wat zaken die kunnen verbeteren voor het welzijn van de ambulanciers.


Onze streefdoelen voor de ambulanciers DGH

Effectieve bestraffing en nultolerantie voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

Meer ondersteuning voor slachtoffers van agressie.

Een geldelijk en administratief statuut voor elke ambulancier.

Controle op naleving van de bestaande (arbeids)wetgevingen.

Een verbetering van de arbeidsomstandigheden.


Onze streefdoelen voor de ambulanciers NDPV

Controle op naleving van de bestaande (arbeids)wetgevingen.

Een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Controle op naleving van het decreet niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Voordelen


Lidmaatschap brengt enkele aangename voordelen met zich mee.

Bescherming en informatie


De unie beschermt uw functie van ambulancier en heeft advies hierover aan de overheid. U wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen hieromtrent en krijgt inspraak en verslagen.

Cupola

U ontvangt 5 procent korting op alle artikelen uit de webshop van de firma Cupola.

EMS Shop


De unie beschermt uw functie van ambulancier en heeft advies hierover aan de overheid. U wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen hieromtrent en krijgt inspraak en verslagen.

Ethias

Krijg het eerste jaar 10 procent korting op een autoverzekering, brandverzekering of fietsverzekering en geniet van gratis juridisch advies.

Colruyt-Group

Geniet van verschillende kortingen bij ketens van de Colruyt-Group zoals Dreamland, Dreambaby, Dats24, Collect en Go, enz.

Nurse'o'clock


U krijgt 10 procent korting op de artikelen van de webshop nurse’o’clock.
Spoed Magazine


U krijgt 15 procent korting op alle artikelen aangeboden door SPOED112.com

Zoo Antwerpen en zoo Planckendael

Geniet 14% korting op dagtickets.

aboutsportsonline.com

Geniet van 20 procent korting op alle artikelen van aboutsportsonline.com

Bellewaerde en Walibi


Geniet van 20 procent korting bij Bellewaerde, Walibi, Aqualibi en Aquapark.

Sluit je nu gratis aan via de pagina Lidmaatschap.

Lidmaatschap

Nieuws

Minister houdt woord: 70 miljoen euro extra voor 112-ziekenwagendiensten.

19/03/2024

In 2024 was er een structurele verhoging van de subsidies voor de 112-ambulances voorzien. De minister heeft woord gehouden en op 19 maart werd het ministrieel besluit gepubliceerd. Er is een verhoging van 70 miljoen euro voorzien wat het totaalbedrag op 146 miljoen euro brengt.

Asimex in 2024 hoofdsponsor van de Ambulanciersunie.

19/01/2024

Zonder de steun van onze partners is het onmogelijk om te blijven strijden voor de (hulpverlener)-ambulanciers. Daarom zijn we zeer verheugd Asimex te mogen verwelkomen als hoofdsponsor van onze unie! We willen ook PRiODRIVE en Spoed112.be bedanken voor hun trouwe steun!

5-jaarlijkse proef hervormd.

18/01/2024

De 5-jaarlijkse proef van de hulpverlener-ambulanciers werd hervormd op vraag van de Ambulanciersunie. Bedoeling was vooral om de proef menselijker te maken en bij een niet-slagen zal men niet meer verboden worden om nog ziekenwagen te rijden tot aan een positieve herkansing. Dit is op sociaal vlak een grote stap.

Straffen voor geweld aan ambulanciers verhoogd.

14/01/2024

De minister van justitie heeft aangekondigd dat het parlement een verhoging van de straffen voor geweld aan ambulanciers heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen de agressie.

Ambulanciersunie VZW

Adres: Engelstraat 210, 8480 Ichtegem 

Email: dries.deschilder@ambulanciersunie.be

Tel Nederlandstalig: 0476/466897

Union des Ambulanciers ASBL

Adresse: Engelstraat 210, 8480 Ichtegem

Email: uniondesambulanciers@gmail.com

Tel Français: 0488/160420

RPR: Oostende

NE: 0554.941.453