Nederlands

 

 

Nieuws

 

01/02/2019 wijziging belastingvrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligers.

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd die de fiscale vrijstelling op de onkostenvergoeding van de vrijwilligers wijzigd. Voortaan vallen alle vrijwillige hulpverlener-ambulanciers onder deze vrijstelling. Bovendien is het bedrag dat onbelast blijft opgetrokken tot 6000 euro op jaarbasis.

 

21/12/2018 Hervorming financiering 112 ambulancediensten

Er is een nieuwe regelgeving goedgekeurd die de financinering van de 112 ziekenwagendiensten hervormd. Voortaan zullen de diensten met de meeste kosten ook de meeste middelen ontvangen. De verdeling van de subsidies gebeurd dus eerlijker dan vroeger. Vanaf 1 januari zal de berekening van de factuur voor de patient ook niet meer gebeuren op basis van het aantal gereden km maar een forfait bedragen van 60 euro.

 

23/10/2018 Grote controleactie sociale inspectie

De sociale inspectiediensten voeren een grootschalig onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers bij private ambulancediensten die zich inzetten voor de 112. Daar kwamen namelijk heel wat klachten over van ambulanciers. Wij hebben reeds aangedrongen bij de overheid om deze situaties aan te pakken.

 

23/08/2018 Meer middelen voor ambulancediensten 112

De subsidies voor de ambulancediensten 112 werden voor 2018 vrijgegeven. We kunnen spreken van een grote verhoging. Ook volgend jaar is er een toename voorzien wat de teller op 60 miljoen euro brengt. We bedenken hierbij dat we van niets zijn vertrokken. Er is echter nog een extra 100 miljoen euro nodig om van een goede financiering te spreken. De regering heeft dit beloofd en we zullen hun ook aan deze belofte herinneren.