NederlandsNieuws


01/11/2019 Campagne tegen agressie gestart

Samen met Spoedmagazine hebben we een campagne tegen agressie aan hulpverleners opgestart. Bedoeling is om de burgers te sensibiliseren. Er zullen 8000 affiches worden opgehangen op verschillende openbare plaatsen om de burgers bewust te maken dat dit niet kan. We blijven ons inzetten om te strijden tegen dit fenomeen.


11/06/2019 Wetgeving opleiding en erkenning beroep ambulancier NDLZV

Er zijn een aantal koninklijk besluiten gepubliceerd die de opleiding en de erkenning van het beroep ambulancier niet-dringend liggend ziekenvervoer regelen. Wie wil werken als ambulancier voor het NDLZV zal dus voortaan eerst een erkende opleiding moeten volgen en een erkenning als ambulancier aanvragen. Een stap vooruit. Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien voor wie reeds actief is als ambulancier.


01/02/2019 wijziging belastingvrijstelling onkostenvergoeding vrijwilligers.

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd die de fiscale vrijstelling op de onkostenvergoeding van de vrijwilligers wijzigd. Voortaan vallen alle vrijwillige hulpverlener-ambulanciers onder deze vrijstelling. Bovendien is het bedrag dat onbelast blijft opgetrokken tot 6000 euro op jaarbasis.


21/12/2018 Hervorming financiering 112 ambulancediensten

Er is een nieuwe regelgeving goedgekeurd die de financinering van de 112 ziekenwagendiensten hervormd. Voortaan zullen de diensten met de meeste kosten ook de meeste middelen ontvangen. De verdeling van de subsidies gebeurd dus eerlijker dan vroeger. Vanaf 1 januari zal de berekening van de factuur voor de patient ook niet meer gebeuren op basis van het aantal gereden km maar een forfait bedragen van 60 euro.