Doelstelling 3Een volwaardig statuut voor elke ambulancier.Het probleem:

Vandaag heeft niet elke ambulancier een statuut. Hierdoor hebben ze niet allemaal een wettelijke omschrijving van het beroep en is het beroep dus niet beschermd. Ook de minimale arbeidsvoorwaarden voor sommige ambulanciers  zijn eerder beperkt (zowel beroeps als vrijwilligers). Door een erkenning uit te werken kunnen we dus de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers verbeteren en streven naar meer inspraak.


 

Ons streefdoel:

Een erkenning en omschrijving van het beroep met een geldelijk en administratief statuut voor alle ambulanciers. Met een correcte functieomschrijving, goede arbeidsvoorwaarden en een goede opleiding, stage en bijscholing. Ongeacht de werkgever en de taak van de ambulancier.