Doelstelling 2Meer financiële middelen voor ambulancediensten en ambulanciers.Het probleem:

zowel de 100/112 diensten als de diensten die secundaire transporten uitvoeren kampen met een tekort aan financiële middelen. Dit heeft ook zijn weerslag op de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers. De waarheid gebied ons te zeggen dat door dit tekort de ambulanciers soms te kampen hebben met verouderd medisch materieel, een gebrekkige opleiding, een moeilijk werkrooster, slecht onderhouden voertuigen, een gebrekkig arbeidscontract, zwartwerk, … 


Door te ijveren voor meer financiële middelen hopen we op deze manier een langdurige oplossing te vinden voor deze problemen.Onze streefdoelen voor de 112 diensten:

Een verhoging van de subsidies is noodzakelijk. Verder dient er voor gezorgd te worden dat deze diensten voldoende middelen ter beschikking hebben.


Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten en een correct financiering te voorzien.Ons streefdoel voor de secundaire diensten:

Deze tarieven worden laag gehouden door de ziekenfondsen en dienen te worden opgetrokken. Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten.