Doelstelling 1De rechten van en voor de ambulanciers beschermen.Het probleem:

Tot op heden was er geen orgaan die de ambulanciers verenigde en vertegenwoordigde. Het lot van de ambulanciers werd bepaald door derden of werkgevers zonder inspraak van de ambulanciers zelf. Wij vinden echter dat iedereen het recht moet hebben om zijn mening te uiten en zijn arbeidsomstandigheden te laten beschermen.Ons streefdoel:

Door de oprichting van de Ambulanciersunie komt er een antwoord aan deze noden. Hierdoor is doelstelling 1 al voor een stuk uitgewerkt. Met het uitwerken van de overige doelstellingen zullen de rechten van en voor de ambulanciers uiteindelijk ook beter beschermd worden.